บริษัท ไทยเเทคติคอล เกียร์ จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นโดย นายสราวุธ เกษมปราชญาและ นางชวนชม เกษมปราชญาในปี พ.ศ.2539

โดยมีจุดมุ่งหมายที่ ต้องการออกแบบสินค้าประเภท อุปกรณ์ยุทธวิธีทางราชการโดยฝีมือคนไทย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากล มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานสูง และ ราคามิตรภาพ สำหรับคนไทย โดยเริ่มจากการผลิตสินค้าประเภทแรกคือ อุปกรณ์ ใส่อาวุธปืนด้วยความยึดมั่นซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ

และคำนึงถึง 
หัวใจลูกค้าเป็นหลัก หลังจากใช้เวลาบุกเบิกธุรกิจได้ไม่นาน ก็ได้ รับความไว้วางใจจาก ข้าราชการทั้งทหาร ตำรวจ และ หน่วย งานราชการต่างๆ ให้การ สนับสนุนสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องจน สามารถขยายประเภทสินค้าได้ครอบคลุมทุกความต้องการของ ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่นาน โดยปัจจุบันมี สินค้าให้เลือกมากกว่า100 รายการ ในปี พ.ศ.2550 บริษัทฯ ได้ทำการเปิดสำนักงานใหญ่ และ โชว์รูมขึ้นในซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง39) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ลูกค้าในการเลือกชมสินค้า

ถัดมาในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจขยายกำลังผลิตโดยสร้างโรงงานขนาดใหญ่พร้อม ลงทุนอุปกรณ์ เครื่องจักรใหม่ บนเนื้อที่300 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยส่วนอาคารผลิตมากกว่า800 ตารางเมตร ทำให้การผลิต สินค้าและการจัดส่งสินค้าถึงมือตัวแทน และ ลูกค้ารวดเร็ว ยิ่งขึ้น โดยมีการขยายพันธมิตรคู่ค้าผ่านตัวแทนในพื้นที่ภาค ต่างๆ ของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการซื้อสินค้า สะดวก และ ง่ายยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพันธมิตรคู่ค้าในจังหวัดต่างๆ อาทิ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ ตาก เชียงใหม่ และ ลำพูน เป็นต้น